Update Coronavirus

Beste patiënten

Door de bijkomende richtlijnen m.b.t. het Coronavirus zijn wij genoodzaakt om nieuwe maatregelen te hanteren binnen onze praktijk. Op 15/03/20 heeft onze beroepsvereniging de richtlijnen bijgestuurd en werd ons het advies gegeven om enkel urgente zorgen en dringende lopende behandelingen uit te voeren. Na overleg hebben we besloten de algemene gezondheid boven alles te stellen en dit advies te volgen. Alle afspraken van 16 maart t.e.m. 3 april worden geannuleerd. Indien u in deze periode een afspraak heeft, dan wordt u in de loop van de volgende dagen telefonisch gecontacteerd.

Eigen patiënten kunnen ons telefonisch contacteren voor volgende urgente zorgen:

  •  Hevige pijn
  •  Drukplaatsen van protheses
  •  Trauma na val of slag tegen uw tanden

Let op! Indien u behoort tot de risicogroep (> 60-65 jaar, cardiovasculair lijden, diabetes type 2, COPD, hoesten, keelpijn, koorts, algemene malaise, spierpijn) gelieve ons dit dan telefonisch mee te delen zodat we individueel een inschatting kunnen maken van het risico.

U kunt ons vanaf woensdag 18/03 telefonisch bereiken elke werkdag tussen 10u00 en 12u00 of via info@tandartsenklaverblad.be. U kan geen boodschap nalaten in het antwoordapparaat. Gelieve de meegedeelde uren te respecteren.

Bedankt voor jullie steun en begrip. We blijven jullie op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen via onze website.

Team Tandartsen Klaverblad