Tijdens weekends en op feestdagen kunt u steeds bij de wachtdienst voor tandartsen terecht.

De wachtdienst is enkel toegankelijk voor dringende gevallen en levert dus uitsluitend een noodbehandeling. Behandelde patiënten krijgen steeds een verslag van de behandeling mee voor hun huistandarts. De interventies zijn NIET gratis. Tijdens de georganiseerde wachtdienst hanteren alle tandartsen de geldende conventietarieven.

Indien u uw hevige pijn wilt verlichten kan u altijd het pijnstillingsschema volgen.

U kunt ook onze checklist consulteren voor eerste hulp bij tandongevallen.

Verwikkelingen na orthodontie: 070/222088

Verwikkelingen na parodontale ingrepen: 070/222125