Maatregelen Coronavirus

Tandartsen Klaverblad volgt de situatie over het Coronavirus op de voet op. We volgen in onze praktijk de richtlijn infectiepreventie. We houden de adviezen nauwlettend in de gaten en handelen wanneer dat noodzakelijk is.

We geven graag volgende maatregelen mee:

  • Heeft u symptomen zoals hoest, ademhalingsproblemen en/of koorts boven de 38 graden EN u bent in de getroffen gebieden geweest. Gelieve dan uw afspraak te annuleren en een nieuwe afspraak vast te leggen.
  • Was uw handen regelmatig met zeep, dit ook goed tussen de vingers. We raden aan om de handen voor en na het tandartsbezoek te wassen.
  • Uit voorzorg geven we voorlopig geen hand meer bij binnenkomst.

Op de website www.info-coronavirus.be vindt u informatie en veel gestelde vragen over het nieuwe Coronavirus.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Maatregelen Coronavirus