Start elektronisch attesteren

Vanaf 27 oktober 2020 gaat Tandartsen Klaverblad aan de slag met het elektronisch getuigschrift.

Hoe gaat dit in zijn werk:

  • Er wordt geen papieren voorschrift meer meegegeven. Getuigschriften gaan zo niet meer verloren.
  • De terugbetaling van het tandartsbezoek verloopt volledig automatisch. U moet niet langer uw getuigschrift afleveren bij uw ziekenfonds.
  • U krijgt een bewijsstuk mee waarmee u de terugbetaling kan opvolgen.
  • De terugbetaling door het ziekenfonds zal sneller gebeuren.

Elektronisch getuigschrift