Krijg ik steeds een wit briefje?

Als er een tussenkomst is van de mutualiteit, zal er steeds een getuigschrift voor verstrekte hulp (wit briefje) afgeleverd worden. Deze worden afgedrukt zodat er geen verkeerde codes kunnen uitbetaald worden door de mutualiteiten. We vermelden ook steeds het bedrag dat u betaald heeft en welk bedrag er terugbetaald gaat worden. Deze transparantie zetten we ook verder voor behandelingen waar geen terugbetaling voor is. Hiervoor wordt een factuur afgeleverd.

Verwijsbrieven worden ofwel rechtstreeks naar de specialist gemaild ofwel afgedrukt en met u meegegeven.

Voorschriften voor medicatie worden online aangemaakt en voorlopig ook nog afgedrukt en met u meegegeven. De apotheker kan het voorschrift online bekijken, zodat u steeds de correctie medicatie krijgt.