Goijens Kris

Algemene tandheelkunde - Implantoloog

Kris Goijens studeerde af aan de KU Leuven in 2000 als “Algemeen Tandarts”. Hij maakte deel uit van de interne visitatie-commissie, dit werd gepubliceerd in the European Journal of Dental Education. Hij behaalde met succes in 2019 zijn postgraduaat in de implantologie aan de UGent.

Hij werkt sinds 2000 in onze groepspraktijk als opvolger van zijn vader Jean Goijens.

Hij legt zich voornamelijk toe op endodontie onder microscopie, kroon- en brugwerk op natuurlijke tanden en implantologie.

Hij is actief als stagemeester sinds 2008.

Bestuurder van Tandartsen Klaverblad.